Chính phủ khuyến khích thương mại và đầu tư từ Áo

Chính phủ khuyến khích thương mại và đầu tư từ Áo

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, Việt Nam và Áo sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ kinh tế Việt Nam – Áo Về quan hệ đầu tư, Áo có khoảng 37 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 150 triệu USD, tập trung chủ yếu…

+84982682122