Cơ quan đăng ký sở hữu trí tuệ ASEAN chính thức được ra mắt

Cơ quan đăng ký sở hữu trí tuệ ASEAN chính thức được ra mắt

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2023, ASEAN cùng với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã ra mắt Cơ quan đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) ASEAN. Với hệ thống trao đổi thông tin toàn diện, Cơ quan đăng ký SHTT ASEAN là cổng thông tin Sở hữu trí tuệ…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat