Luật SHTT có thể tác động đến lĩnh vực y tế như thế nào?

Luật SHTT có thể tác động đến lĩnh vực y tế như thế nào?

Luật sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế. Trong lĩnh vực này, những đổi mới chính là động lực thúc đẩy việc phát triển hoạt động chăm sóc sức khỏe. Những tiến bộ trong công thức thuốc, phương pháp điều trị và công nghệ y tế đều tập…

Contact Me on Zalo
+84366667697
WhatsApp chat