Cần có những quy định liên quan đến việc quản lý tiền điện tử

Cần có những quy định liên quan đến việc quản lý tiền điện tử

Mặc dù không được quy định theo pháp luật, nhưng tiền điện tử đang là một trong những phương tiện giao dịch được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Do đó, cần có những phương pháp quản lý hiệu quả loại tiền tệ này. Tại cuộc họp Quốc hội về dự thảo luật pháp…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat