Bảo vệ bản quyền thông qua Blockchain – Giải pháp chứng minh quyền sở hữu trí tuệ của tác phẩm

Bảo vệ bản quyền thông qua Blockchain, bản quyền blockchain, blockchain và bản quyền, quyền sở hữu blockchain,

Blockchain là gì và tại sao nó lại áp dụng cho hình ảnh và bản quyền? Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số cho phép lưu trữ và truyền tải các khối thông tin (block) đuộc liên kết với nhau nhờ phương pháp mã hóa. Hãy tưởng tượng một bảng tính được sao chép…

+84982682122
WhatsApp chat