Nhìn lại bản quyền phần mềm 2018 ở việt nam: một năm tích cực

Năm 2018 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng về pháp lý bảo vệ và thực thi bản quyền phần mềm. Tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm cũng giảm tới 4% và ý thức tuân thủ sử dụng phần mềm có bản quyền trong cộng đồng doanh nghiệp đã cải thiện đáng…

Vi phạm bản quyền phần mềm: Cần xử điểm hình sự những vụ nghiêm trọng

Đại diện sở hữu trí tuệ, Dịch vụ sở hữu trí tuệ, công ty luật về sở hữu trí tuệ, công ty luật sở hữu trrí tuệ, luật sư sở hữu trí tuệ, tư vấn luật sở hữu trí tuệ, sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng, bản quyền

Mặc dù hành lang pháp lý để xử lý những đối tượng vi phạm bản quyền phần mềm đã đầy đủ nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, thậm chí còn có cả một số doanh nghiệp nước ngoài có tên tuổi. Vậy giải pháp nào hiệu quả để Việt Nam tiếp tục giảm…

+84982682122
WhatsApp chat