Luật sư Phạm Duy Khương trình bày tham luận tại hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung luật sở hữu trí tuệ theo lời mời của Uỷ ban pháp luật của Quốc hội

Luật sư Phạm Duy Khương trình bày tham luận tại hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung luật sở hữu trí tuệ theo lời mời của Uỷ ban pháp luật của Quốc hội

Luật sư Phạm Duy Khương trình bày tham luận tại hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung luật sở hữu trí tuệ theo lời mời của Uỷ ban pháp luật của Quốc hội

Luật sư Phạm Duy Khương trình bày tham luận tại hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung luật sở hữu trí tuệ theo lời mời của Uỷ ban pháp luật của Quốc hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.