Lawyer Pham Duy Khuong presented at the Seminar on CPTPP: Commitments and Enforcement held by Hanoi Law University

Luật sư Phạm Duy Khương tham luận tại hội thảo do trường Đại Học Luật tổ chức về CPTPP: Cam kết và thực thi

Đại học luật Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề: “CPTT: Cam kết và thực thi”. Luật sư Phạm Duy Khương đã tham dự và có bài tham luận tại hội thảo. 

Lawyer Pham Duy Khuong presented at the Seminar on CPTPP: Commitments and Enforcement held by Hanoi Law University
Luật sư Phạm Duy Khương trình bày tham luận tại buổi hội thảo: “CPTT: Cam kết và thực thi” do Đại học luật Hà Nội tổ chức. 
The seminar also discussed about the commitments of safeguard measures under CPTPP
Buổi hội thảo cũng trình bày vấn đề liên quan đến biện pháp phòng vệ thương mại theo cam kết CPTPP.
The seminar also discussed about the commitments of safeguard measures under CPTPP. Some recommendations are mentioned so that Vietnamese enterprises could avoid investigations from other countries.
Khi đề cập đến biện pháp phòng vệ thương mại theo cam kết CPTPP, những lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện để tránh bị điều tra chống bán phá giá, chống lẩn tránh thuế cũng được các chuyên gia đưa ra. 
Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat