Liệu người lao động có được từ chối làm thêm giờ khi người sử dụng lao động yêu cầu trong thời Covid tại Việt Nam?

Liệu người lao động có được từ chối làm thêm giờ khi người sử dụng lao động yêu cầu trong thời Covid tại Việt Nam?

Liệu người lao động có được từ chối làm thêm giờ khi người sử dụng lao động yêu cầu trong thời Covid tại Việt Nam?

Liệu người lao động có được từ chối làm thêm giờ khi người sử dụng lao động yêu cầu trong thời Covid tại Việt Nam?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.